معرفی کارکنان - ماهان ترجمه
ثبت نام کنید و سفارش دهید!
سه شنبه ۱۹ اسفند ۹۹
new order
ورود مشتریان
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
نظر مشتریان:
کیفیت ترجمه در کل خوب ارزیابی می‌شود، سپاسگزارم در مورد کلمه Acquisition چون معادل صحیح‌تر آن ارائه شده بود، بهتر بود که همان "اکتساب" درج می‌گردید و نه "کسب".

کارشناسی ارشد - شیمی

مترجم متخصص