معرفی کارکنان - ماهان ترجمه
ثبت نام کنید و سفارش دهید!
سه شنبه ۱۸ مرداد ۰۱
new order
ورود مشتریان
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
نظر مشتریان:
عالی و حرفه ای

کارشناسی ارشد - کامپیوتر- نرم افزار

مترجم متخصص علوم کامپیوتر