معرفی کارکنان - ماهان ترجمه
ثبت نام کنید و سفارش دهید!
جمعه ۰۱ بهمن ۰۰
new order
ورود مشتریان
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
نظر مشتریان:
عالی. مرتب و تمیز

کارشناسی ارشد - کشاورزی-بیماری شناسی گیاهی

مترجم و مدرس دوره های TOEFL، GRE
مترجم ارشد چند شرکت تجارت خارجی
به ثبت رساندن مقاله در حوزه ی بیماری شناسی گیاهی