معرفی کارکنان - ماهان ترجمه
ثبت نام کنید و سفارش دهید!
سه شنبه ۰۶ مهر ۰۰
new order
ورود مشتریان
شناسه کاربری(ایمیل): گذرواژه: - فراموشی گذرواژه ؟
محاسبه فوری هزینه ترجمه
شما میتوانید با انتخاب زمینه و زبان ترجمه و وارد نمودن تعداد کلمات متنی که باید ترجمه شود، هزینه و زمان تحویل ترجمه را بدست بیاورید.
زمینه: زبان: تعداد کلمه:
پست الکترونیکی شما :
خبری شد، خبرتان میکنیم !
نظر مشتریان:
از ترجمه خوب و ارسال به موقع آن سپاسگزارم.

کارشناسی ارشد - عمران

مترجم
مؤلف کتاب خود آموز نرم افزار ArtCam Pro
تألیف دو مقاله علمی -پژوهشی
تألیف و نشر دو زورنال بین المللی